top of page

‘’Jag måste ha rätt. Aldrig en huvudvärkstablett. Aldrig skadad en dag i hela mitt liv. Hela landet, hela världen, borde göra mina övningar. De skulle vara lyckligare.’’

Joseph Pilates

Klassisk Pilates Hyllie Sportcenter, Malmö

Pilates kallades först för Contrology: Konsten av kontroll. Joseph Pilates utvecklade den på 1900-talet och förfinade den under sin livstid. Några av de personer som först behandlades med Pilates var soldater som kom tillbaka från krig, men också dansare som Martha Graham och George Balanchine. Pilates stärkte deras kroppar och läkte värkar och krämpor. Men det var först efter Joseph Pilates död som träningsmetoden började kallas för just Pilates. 

Idag finns ett antal olika versioner av metoden, men den traditionella uppsättningen av övningar som använder sig av flera olika maskiner och specialbyggda träningsredskap. Detta inkluderar den traditionella utrustningen som Pilates Reformer, Cadillac, Ladder Barrel, High Chair, Wunda Chair, high mat vilka finns än idag. 

Efter att ha lidit av dålig hälsa som barn och ung vuxen, tänkte Joseph Pilates att kontrollerade rörelser i en specifik ordning med rätt andningsteknik, kan återställa balansen och styrkan i kroppen. Detta kan med tiden läka kronisk smärta och instabilitet.

Pilates metoden har likheter med yoga, men med större fokus på varje rörelse som kommer från core-musklerna och området kring bålen – kroppens energikälla. På detta sätt arbetar hela kroppen, vilket kan ta hand om obalanser och skador. 

Metoden ser kropp och sinne som en helhet och kräver därför fullt fokus och precision i rörelser, samtidigt som kroppsvikten och utrustningen ger ett motstånd för att engagera alla muskelgrupper.

Alla kan dra fördel av Pilates på sitt eget unika sätt, men metoden kan erbjuda en lång rad av ovärderliga förmåner för din fysiska och mentala hälsa.

Pilates är inte bara en träningsform, den tillåter oss att använda hela kroppen. Den kopplar samman vårt sinne med vår kropp. Den hjälper oss att bygga starkare nervbanor. Pilates fungerar som en manual för din kropp och hjälper dig att uppnå full kontroll och snabbt bestående resultat.

Fördelar med Pilates

Styrka
&
Flexibilitet

 Balans
&
Koordination

Toning
&
Stretching

Minska
din 
Stress

bottom of page